همیشه در ناگهانی ترین لحظه

همیشه در ناگهانی ترین لحظه،

عزیزترین دارایی مان 

از دست می رود 

و ما درست همان موقع 

یادمان می افتد، 

چقدر "دوستت دارم" هایمان را نگفته ایم 

"از اینکه دارَمت شادترینم" را نگفته ایم ...

/ 1 نظر / 678 بازدید
damibakhod

چقدر "دوستت دارم" هایمان را نگفته ایم ... ممنون بابت این جمله